Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

 

Fontos információk a beiratáshoz:

A beiratkozás időpontjai:

         Várhatóan 2017. április

Helye:

          Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola
          Mórahalom, Barmos György tér 2.  - Titkárság

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • születési anyakönyvi kivonata
  • TAJ kártyája
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában).
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
 • Diákigazolvány igényléshez 
  • NEK adatlap (Okmányirodában kell készíttetni, ahol szükség lesz a gyermek lakcímkártyájára, születési anyakönyvi kivonatára)
  • az igazolvány ingyenes
 • Nyilatkozat arról, hogy hit- és erkölcstan oktatást, vagy erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára (a nyilatkozatot helyben kell kitölteni)

 

Letölthető dokumentumok: