Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola

WEBOLDALUNK ÚJ ELÉRHETŐSÉGE: https://morahalom.edu.hu

 

        ELSŐ TANÍTÁSI

      NAP

      2021. 09. 01.

         

(Részlet a Házirendből)

1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozá-sokról igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhat. Ez alól mentesí-tést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles legkésőbb a mulasztás első napján bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül
     - három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
     - három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással iga-zolhatja mulasztását. Az orvosi igazolást a szülőnek is alá kell írnia. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmara-dását.
6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az e-naplóba be-jegyzi. Az időtartamok összeadódnak. 45 percnyi késés egy igazolatlan órát eredményez.
7. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatar-tásjegynek is tükröznie kell:

     - 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 lehet
     - 8 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet
     - 12 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet
     - 20 óra esetén tantestületi megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet.
8. Tíz óra igazolatlan hiányzás után az intézmény a területileg illetékes jegyzői gyámhatóság-nál, illetve a gyermekjóléti szolgálatnál a hiányzás tényét jelenteni köteles.

9. Harminc igazolatlan hiányzás esetén a gyermekjóléti szolgálat az intézmény értesítését kö-vetően intézkedésre jogosult.
10. Ötven igazolatlan hiányzás esetén az önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva el-rendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá felfüggeszti a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósítását.

 

orokos_okoiskola_logo.png kip_logo.png hatartalanul_logo-768x702.jpg teis.png 5874.jpgoldalsav__logo__vodafone_digitalis_iskola.jpg keve.png mat.png FTH_jelveny.png  digitalis temahet-2018.png

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére.  Részletes leírás